Koho odporúčam voliť? Nevoľte na základe sfalšovaných, zmanipulovaných prieskumov voličských preferencií. Nenechajte sa podviesť a zmanipulovať tými sfalšovanými, zmanipulovanými prieskumami. Rozhodnite sa podľa seba, podľa toho, politiku ktorej strany považujete pre seba za najbližšiu

Nenapíšem tu jednu stranu, ale viacero strán, ktoré odporúčam voliť, každý ak chce nech sa rozhodne pre ktorúkoľvek z týchto strán, ktorej politiku považuje pre seba za najbližšiu. Samozrejme každý nech sa rozhodne podľa seba a volí, podľa toho ako chce. Ale ja v tomto článku tu napíšem strany, ktorá ja odporúčam voliť, mám právo napísať koho odporúčam voliť, […]